Campionat de Mallorca sub-14/16 2021

Dates: 05.03.21 - 08.04.21

Classificats

Una vegada finalitzats els Campionats de Mallorca Escolars en la seva fase comarcal, els classificats per la fase final són els següents:

Campionat de Mallorca Sub8

1. Sebastià Nadal Halas (Pla – Migjorn)
2. Lluís Alomar Masco (Pla – Migjorn)
3. Pau Rullán Bento (Palma – Ponent)
4. Miquel Aguiló Bonnín (Palma – Ponent)
5. Mónica Domínguez Martínez (Palma – Ponent)
6. Lluc Marín Ferragut (Llevant – Nord)
7. Joan Jofre Cantó (Llevant – Nord)
8. Llum Hernández Ramón (Llevant – Nord)
9. Catalina Mestre Martí (Plaça deserta assignada a Llevant – Nord)
10. Felipe Antonio González Yañez (Plaça deserta assignada a Llevant – Nord)
11. Luis Miguel Puigrós Pozo (Plaça deserta assignada a Llevant – Nord)
12. Lucía García Fernández (Plaça deserta assignada a Llevant – Nord)

Campionat de Mallorca Sub10

1. Bernat Macias Roig (Pla – Migjorn)
2. Daniel Nadal Halas (Pla – Migjorn)
3. Pau Rullan Bento (Palma – Ponent)
4. Martí Revelles Muntaner (Palma – Ponent)
5. Mireia Baldó Fernández (Palma – Ponent)
6. Pau Marin Ferragut (Llevant – Nord)
7. Tomeu Joan Perelló Barceló (Llevant – Nord)
8. Maria Antònia Vizcaíno Mestre (Llevant – Nord)
9. Pablo Navarrete Álvarez (Raiguer – Tramuntana)
10. Javier Hammoudan Julià (Raiguer – Tramuntana)
11. Elisabet Pericàs Comas (Plaça deserta assignada a Llevant – Nord)
12. Mónica Domínguez Martínez (Plaça deserta assignada a Palma – Ponent)

Campionat de Mallorca Sub12

1. Ángel Rodríguez Corrales (Pla – Migjorn)
2. Àngel Salcedo Ordinas (Pla – Migjorn)
3. Margalida Cànaves Luna (Pla – Migjorn)
4. Liam De Paor (Palma – Ponent)
5. Sergio Aday Nieto Luque (Palma – Ponent)
6. Blanca Aguado Doncel (Palma – Ponent)
7. Julián Nieto Foresti (Llevant – Nord)
8. Junhao Chen (Llevant – Nord)
9. Lais Navarro Da Costa (Llevant – Nord)
10. Jaime Boris Juan Lepp (Raiguer – Tramuntana)
11. Alejandro Gili Mata (Raiguer – Tramuntana)
12. Olga Beatriz Juan Lepp (Raiguer – Tramuntana)

Campionat de Mallorca Sub14

1. Leo Roca Ramis De Ayreflor (Pla – Migjorn)
2. Diego Ubieto Pico (Pla – Migjorn)
3. Maria Canaves Luna (Pla – Migjorn)
4. Nicolás Domínguez Martínez (Palma – Ponent)
5. Jaume Rojo Pocoví (Llevant – Nord)
6. Cristina Sureda González (Llevant – Nord)
7. Pedro Esteve Barceló (Raiguer – Tramuntana)
8. Abdon Gelabert Sancho (Raiguer – Tramuntana) (*)
9. Isabel Maria Torrandell Serra (Plaça deserta assignada a Llevant – Nord)
10. Darío Fernández Rodríguez (Plaça deserta assignada a Delegació de Mallorca de la FBE) (**)
11. Víctor Vizcaíno Mestre (Organització)
12. Alicia Gomila Flores (Organització)

Campionat de Mallorca Sub16

1. Pau Roca Ramis De Ayreflor (Pla – Migjorn)
2. Pablo Luis Aguado Doncel (Palma – Ponent)
3. David Domínguez Martínez (Palma – Ponent)
4. Marta Isabel Antich Fernández (Palma – Ponent)
5. Miquel Sureda González (Llevant – Nord)
6. Antoni Tomàs Viver (Llevant – Nord)
7. Maria Bonet Mestre (Llevant – Nord)
8. Joan Canyelles Sureda (Raiguer – Tramuntana)
9. Erica Granados Bohigas (Plaça deserta assignada a Palma – Ponent)
10. Sandra Luna Cabanas Hernández (Plaça deserta assignada a Llevant – Nord)
11. Luis Vizcaíno Mestre (Organització)
12. Juaquim Castilla Cabrer (Organització)

(*) El jugador Abdon Gelabert Sancho es classifica per la comarca de Raiguer-Tramuntana després de que es verifiqués que el jugador Pau Amorós Faro no complia les condicions de participació en l’anterior comarca, establertes a l’Article 3.2 de les bases del Campionat de Mallorca Sub12/14/16 2021–Comarques Pla-Migjorn i Raiguer-Tramuntana.

(**) La Delegació de Mallorca de la Federació Balear d’Escacs, en coordinació amb els organitzadors dels comarcals, ha atorgat la plaça al comarcal amb major participació Sub14 absoluta després de no aconseguir la participació de cap fèmina Sub14 que no estàs ja classificada.

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org