Campionat de Mallorca Individual 2020

Dates: 14.11.20 - 29.11.20

Bases

Objecte i àmbit d´aplicació.

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Individual. S´aplicarà a tots els participants en el mateix.

Descripció del Campionat.

ARTICLE 2 (sistema de competició):

1. Es disputarà per sistema suís a 5 rondes en 4 categories: Preferent, Primera, Segona i Tercera.

2. Es disputaran 5 rondes a preferent, primera i segona els dies 14, 15, 21, 22 i 28 de novembre a les 16:30.

3. Es disputaran 5 rondes a tercera els dies 14, 15, 21, 22 i 29 de novembre a les 10h.

4. En cas de tenir més de 32 jugadors a una categoria aquesta es dividirà en dos grups. En cas de més de 64 jugadors ho farà en tres grups.


ARTICLE 3 (seu):

Les partides es disputaran al Port de Pollença. Salo parroquial Port de Pollença a la plaça Miquel Capllonch i escola Miquel Capllonch

ARTICLE 4 (ritme de joc):

1. Les sessions s’iniciaran a les 10:00 i a les 16:30 hores. El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida, amb 30 segons d´increment per a cada jugada.

2. Es posaran els rellotges en marxa a l´hora d´inici de la sessió. Els jugadors han d´arribar amb la suficient antelació per realitzar el control i evitar aglomeracions, en cas de no fer-ho, l´àrbitre podrà donar la partida per perduda.

ARTICLE 5 (aparellaments i desempats):

1. Els aparellaments es realitzaran amb ajuda del programa informàtic Swiss Manager. La presentació final dels aparellaments és responsabilitat de l’Àrbitre Principal.

2. Per al rànquing inicial es tindrà en compte l’ELO FIDE.

3. Els sistemes de desempat seran: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya, número de victòries i sorteig.

S’aplicaran les corresponents correccions FIDE.

Qüestions Tècniques.

ARTICLE 6 (homologació):

El torneig serà vàlid a l´efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE.

ARTICLE 7 (normativa):

- S´aplicarà per al desenvolupament de la competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici en tot el no expressat en les presents bases.

- S´aplicaran les següents mesures preventives, a més de les estipulades a la circular 15-2020, per tal de complir els protocols sanitàries establers a causa de la COVID-19:

- Es tendrà que arribar a la sala abans de la posada en marxa dels rellotges i en suficient antelació per evitar aglomeracions, en cas contrari es donarà per perduda la partida.

- A l´entrada i sortida es tendrà que utilitzar gel desinfectant.

- Es mantendrà la distància de seguretat de 1,5 metres entre jugadors. Excepte amb el rival, així i tot, els jugadors tendran que mantenir també la distància màxima possible.

- No es podrà abandonar la sala de joc fins una vegada finalitzada la partida.

- Es podran utilitzar els serveis en ordre i sempre demanant autorització prèvia a l´àrbitre.

- El no compliment d´alguna d´aquestes mesures pot suposar la pèrdua immediata de la partida sempre que l´àrbitre ho consideri.

- El jugador signarà una declaració responsable.

ARTICLE 8 (ascensos i descensos):

1. A categoria Preferent: Es classificaran per al Campionat de Balears els jugadors que compleixin la normativa corresponent. No hi ha descensos.

2. A categoria Primera: Pugen a Preferent el 15% del total de participants.

3. A categoria Segona: Pugen a primera el 15% del total de participants.

4. A categoria Tercera: Pugen a segona el 15% del total de participants.

5. Es publicarà el nombre exacte d´ascensos prenent com base la llista de participants de la segona ronda. En els ascensos s’arrodonirà a l’alça.

ARTICLE 9 (categories):

1. A partir de 2000 ELO FIDE o FEDA dóna dret a participar a la categoria preferent.

2. Entre 1800 i 1999 ELO FIDE o FEDA dóna dret a participar a a la categoria primera.

3. Entre 1600 i 1799 ELO FIDE o FEDA dóna dret a participar a la categoria segona.


ARTICLE 10 (relació de premis):

S´estableixen els següents: Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria.

ARTICLE 11 (byes o descansos):

1. Tot jugador podrà disposar fins un descans (bye) de ½ punt a totes les categories. El bye es sol•licitarà mitjançant escrit presentat i signat a l´equip arbitral del torneig i de la següent manera:

2. El bye per a la primera ronda s’haurà de sol•licitar en el moment de la inscripció o, com a màxim, dirigint-se a la Federació fins al dimecres 7 de novembre a les 20:00 hores, moment que es tanca la inscripció.

3. El bye per a les dues últimes rondes es pot sol•licitar des del moment de la inscripció i com a màxim fins al començament de la ronda 2. A partir d´aquest moment tindrà caràcter irrevocable.

4. El bye per a les restants rondes es pot sol•licitar des de la inscripció i com a màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior sobre la qual es vol demanar el bye (per exemple, si es vol demanar un bye per a la ronda 5, es podrà sol•licitar fins a una hora iniciada la ronda 4).

5.Els bye de mig punt no és podran anular una vegada sol·licitats.

6. Byes de 0 punts: Tots els jugadors que així ho desitgin poden sol•licitar un descans (bye) de 0 punts, en qualsevol ronda, sempre amb la mateixa antelació (com màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior).

ARTICLE 12 (cos tècnic):

L´organització serà a càrrec del Club d´Escacs Pollença.

ARTICLE 12 (comitè de Competició):

1. El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs.

2. Tota reclamació a presentar davant el Jutge Únic haurà de dirigir-se per escrit i en el termini màxim de mitja hora a una vegada finalitzada la sessió objecte de reclamació.

ARTICLE 13 (altres):

1. El jugador que no comparegui a una ronda i no notifiqui o justifiqui la seva incompareixença, al delegat federatiu, a l´àrbitre principal o la Federació abans de realitzat el sorteig de la ronda següent, serà eliminat de la competició i ocuparà plaça de descens. La incompareixença a 2 rondes siguin o no consecutives, suposarà directament l´eliminació del torneig.

2. És obligatori anotar tota la partida, mitjançant el sistema algebraic. Es recorda als participants, conforme la normativa vigent, l´obligatorietat d´apuntar totes les jugades, pel que no es poden fer 2 jugades sense apuntar-ne almenys una. En cas de deixar d’anotar jugades aquestes s’hauran de completar en el temps propi.

3. En finalitzar la partida el guanyador, o el jugador amb peces negres en cas de taules, haurà de comunicar a l´àrbitre el resultat i lliurar-li l´original de les planelles i el rellotge de la seva partida. Les peces es col•locaran en la seva posició inicial.

4. No està permès analitzar en la sala de joc.

5. No està permès fumar en la sala de joc. Tampoc l´ús d´aparells electrònics ni mòbils. En cas de sonar el mòbil d´un participant se li donarà per perduda la partida al jugador. Igualment si un jugador respon al seu telèfon (que estava en silenci o manera vibració) assegut enfront del tauler. En cas de ser un espectador, serà expulsat de la sala de joc.

6. Els aparellaments, resultats i classificacions es penjaran a la pàgina web de la Federació després de cada ronda. L’aparellament serà provisional fins que l´àrbitre determini el contrari.

ARTICLE 14 (requisits):

10 € d´inscripció. Al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins al 10 de novembre a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

En tot cas el jugador ha de senyalar la categoria on s´inscriu i la seva darrera participació al Campionat de Mallorca individual.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació en el Campionat de Mallorca Individual suposa la seva total acceptació. La Junta Directiva de la FBE queda facultada per a poder modificar les presents BASES, avisant amb l´antelació suficient.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org