Memorial Escolar José Maria Bellón 2019

Dates: 10.09.19 - 19.09.19

Informació

PRIMER: Es celebrarà al primer pis del Palma Arena dels dies 10, 11, 12, 17, 18 i 19 de setembre.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup.

Es disputarà un torneig per sistema suís a sis rondes a partides a 30 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada.

S´aplicarà el sistema Norway Chess: Si una partida conclou en taules, els jugadors han de jugar una partida d´escacs Armageddon: el blanc té 10 minuts i el negre té 7 minuts a tot o res directament després de la partida. Aquell jugador que hagi jugat amb blanques a la partida clàssica també jugarà amb blanques a la partida a tot o res. És a dir: ha de guanyar la partida a tot o res perquè en l´altre cas guanya l´oponent (o guanyant la partida o bé empatant. El guanyador de la partida a tot o res rebrà un punt per aquesta victòria.

Les partides a tot o res no canviaran les valoracions Elo dels jugadors involucrats en ella. Únicament compten per la classificació del propi torneig.

Els jugadors rebran la següent quantitat de punts per ronda:

Per una victòria a la partida clàssica: 2 punts
Per una derrota a la partida clàssica: 0 punts
Per unes taules en la partida clàssica i una derrota a la partida a tot o res d´escacs llampec: ½ punt
Per unes taules en la partida clàssica i una victòria a la partida a tot o res: 1½ punts

Horari:

1a ronda: Dimarts 10 de setembre a les 18:30 hores.
2a ronda: Dimecres 11 de setembre a les 18:30 hores.
3a ronda: Dijous 12 de setembre a les 18:30 hores.
4a ronda: Dimarts 17 de setembre a les 18:30 hores.
5a ronda: Dimecres 18 de setembre a les 18:30 hores.
6a ronda: Dijous 19 de setembre a les 18:30 hores.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ

TROFEUS

1r classificat sub-16
2n classificat sub-16

1r classificat sub-14
2n classificat sub-14

1r classificat sub-12
2n classificat sub-12

1r classificat sub-10
2n classificat sub-10

1r classificat sub-08
2n classificat sub-08

Record per a tots els participants.

Premis no acumulables. S´atorgarà amb l´ordre anterior. El trofeu l’ha de recollir el jugador que l´ha obtingut i en l´acte de cloenda del torneig, si no és així s´entén que el jugador renúncia al mateix i per tant el trofeu queda desert.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es podran inscriure aquells jugadors nascuts al 2002 o posteriors. La incripció serà 10 € per jugador. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org