Campionat de Balears sub-2000 2019

Dates: 19.04.19 - 21.04.19

Bases

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Horizonte de Palma (Carrer de Vista Alegre 1).

SEGON: Del 19 al 21 d´abril.

1a ronda: Dia 19 d´abril a les 16:30 hores.
2a ronda: Dia 19 d´abril a les 20:30 hores.
3a ronda: Dia 20 d´abril a les 10:00 hores.
4a ronda: Dia 20 d´abril a les 16:30 hores.
5a ronda: Dia 21 d´abril a les 10:00 hores.
6a ronda: Dia 21 d´abril a les 16:30 hores.

Lliurament de premis: Dia 21 d´abril en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup. Es disputarà un torneig per sistema suís a sis rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Els jugadors podran demanar un total de 2 byes valorats amb mig punt. Els byes s´hauran de sol·licitar com a tard abans d´aparellar la ronda a la qual es demana el bye. Per a les dues darreres rondes s’haurà de demanar abans de començar la segona ronda perquè aquest sigui valorat.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors tindran 15 minuts de retard per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat es proclamarà Campió de Balears sub-2000 i obtindrà el títol de Mestre Regional.

TROFEUS

Campió
2n classificat
3r classificat

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- Aquells jugadors que tinguin menys de 2000 punts de la llista d’ELO FIDE a l’inici el campionat..

La inscripció serà de 15 €. Queda exempt el campió de Balears.

El termini d´inscripció acaba dia 16 d´abril a les 20:00 hores. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org