Campionat de Mallorca per Equips 2019

Dates: 02.02.19 - 30.03.19

Bases

ARTICLE 1 (Objecte i àmbit d’aplicació):

Les presents bases tenen per objecte la regulació del sistema de competició i aspectes diversos relatius al Campionat de Mallorca per Equips. S´aplicaran a tots els equips dels clubs participants en el citat campionat.

ARTICLE 2 (Qüestions preliminars):

1. A l’efecte de les presents bases, s’entén per FBE a la Federació Balear d’Escacs. Tota correspondència o escrit dirigida a ella haurà de fer-se arribar a la seva seu de Mallorca, no sent vàlides les remeses a altres delegacions insulars. Igualment, s’entén per “club” a l’entitat que participa en el campionat, mentre que per “equips” s’entenen els diferents conjunts de jugadors del mateix club que participen en una categoria concreta del campionat. S’entenen per “equips filials” tots els equips d’un club excepte l’equip situat en una categoria superior respecte a les categories de la resta d’equips del club.

2. Ha d’entendre’s que tota referència feta en les presents bases en relació als termes “jugador”, “àrbitre” i “capità” (en singular o plural), es refereixen tant al sexe masculí com al femení.

Descripció del Campionat

ARTICLE 3 (categories):

1. El Campionat de Mallorca per equips es disputarà agrupant els equips de Mallorca en quatre categories, amb les següents denominacions: Preferent, Primera, Segona i Tercera.

2. Preferent: Es compon d’un grup format per 10 equips. El primer classificat serà proclamat com a Campió de Mallorca.

3. Primera: Es compon d’un grup format per 10 equips. Permet l’ascens a Preferent.

4. Segona: Es compon d’un grup format per 10 equips. Permet l’ascens a Primera.

5. Tercera: Engloba els equips que no formen part de les categories prèvies. Permet l’ascens a Segona.

ARTICLE 4 (equips participants):

1. Cada club podrà tenir, com a màxim un equip representant a Preferent i un altre a Primera. A Segona i Tercera no hi ha límit d’equips per club. Quan més d’un equip per club militi en una mateixa categoria, les llistes de força d’aquests equips no podran compartir cap jugador entre si.

2. Els equips que disputin un matx com a locals jugaran amb les peces blanques en els taulers imparells, i amb les negres en els parells.

ARTICLE 5 (sistema de competició):

5.1. Categoria Preferent:

1. Es compon d’un grup format per 10 equips que competiran per sistema lliga (tots contra tots), a una sola volta. L’alineació d’un equip en un matx estarà formada per 6 jugadors.

2. El primer classificat serà proclamat com a Campió de Mallorca.

3. Els descensos a Primera es regiran per l’Article 6.

4. Aparellaments: S’invertirà el quadre de rondes amb l’objectiu de que tots els equips disputin el mateix número de rondes a la seva seu. El número de rànquing s’establirà mitjançant un sorteig dirigit en funció de la classificació de l’any anterior. En primer lloc es sortejarà el número del campió de l’any anterior que haurà de jugar amb el segon classificat a la última ronda. Posteriorment es sortejarà el número del tercer classificat que haurà de jugar amb el quart classificat a la última ronda i així successivament.

5. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punt per matx empatat, i 0 punts per matx perdut. El equips a la classificació final s´ordenaran de forma descendent per punts de matx. En cas d’igualtat de punts de matx, s’aplicaran els desempats prevists en l’article 5.1.6.

6. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Suma de punts en tots els taulers durant tot el campionat.
- Suma de punts de matx obtinguts en els matxos entre els equips implicats en el desempat.
- Sonnenborn-Berger amb els punts reals.
- Suma de punts obtinguts mitjançant el sistema holandès en els matxos entre els equips implicats en el desempat.

5.2. Categoria Primera:

1. Es compon d’un grup format per 10 equips que competiran per sistema lliga (tots contra tots), a una sola volta. L’alineació d’un equip en un matx estarà formada per 5 jugadors.

2. Els ascensos a Preferent i descensos a Segona es regiran per l’Article 6.

3. Aparellaments: Queden condicionats en primer lloc al resultat del sorteig efectuat en base a l’Article 5.1.4. i en segon lloc, a les peticions dels clubs.

4. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punt per matx empatat, i 0 punts per matx perdut. El equips a la classificació final s´ordenaran de forma descendent per punts de matx. En cas d’igualtat de punts de matx, s’aplicaran els desempats prevists en l’article 5.2.5.

5. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Suma de punts en tots els taulers durant tot el campionat.
- Suma de punts de matx obtinguts en els matxos entre els equips implicats en el desempat.
- Sonnenborn-Berger amb els punts reals.
- Suma de punts obtinguts mitjançant el sistema holandès en els matxos entre els equips implicats en el desempat.

5.3. Categoria Segona:

1. Es compon d’un grup format per 10 equips que competiran per sistema lliga (tots contra tots), a una sola volta. L’alineació d’un equip en un matx estarà formada per 4 jugadors.

2. Els ascensos a Primera i descensos a Tercera es regiran per l’Article 6.

3. Aparellaments: Queden condicionats en primer lloc al resultat del sorteig efectuat en base a l’Article 5.1.4; en segon lloc, a les peticions dels clubs i en tercer lloc, en el cas de que hi hagi dos o més equips del mateix club en aquesta categoria, els matx entre ells es realitzaran en la primera ronda possible.

4. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punt per matx empatat, i 0 punts per matx perdut. El equips a la classificació final s´ordenaran de forma descendent per punts de matx. En cas d’igualtat de punts de matx, s’aplicaran els desempats prevists en l’Article 5.3.5.

5. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:
- Suma de punts en tots els taulers durant tot el campionat.
- Suma de punts de matx obtinguts en els matxos entre els equips implicats en el desempat.
- Sonnenborn-Berger amb els punts reals.
- Suma de punts obtinguts mitjançant el sistema holandès en els matxos entre els equips implicats en el desempat.

5.4. Categoria Tercera:

1. Es compondrà d’un grup que englobarà els equips que no formen part de les categories prèvies, i els equips de nova creació. Es disputarà per sistema suís a 9 rondes, es tendran present les peticions dels clubs.

2. L’alineació d’un equip en un matx estarà formada per 4 jugadors.

3. Els ascensos a Segona es regiran per l’Article 6.

4. Puntuació: Els equips obtindran 2 punts per matx guanyat, 1 punt per matx empatat, i 0 punts per matx perdut. El equips a la classificació final s´ordenaran de forma descendent per punts de matx. En cas d’igualtat de punts de matx, s’aplicaran els desempats prevists en l’article 5.4.5.

5. Desempats: S’aplicaran, per aquest ordre, els següents sistemes de desempat:

- Bucholz menys pitjor resultat respecte els punts matx.
- Suma de punts en tots els taulers durant tot el campionat.
- Suma de punts de matx obtinguts en els matxos entre els equips implicats en el desempat.

6. Es permetrà un únic bye de 0 punts. S´haurà de sol·licitar a l’àrbitre abans de les 20:00 hores del diumenge anterior a la ronda per la que es sol·licita.

ARTICLE 6 (Ascensos, descensos i promoció):

6.1 Ascensos:

1. L’equip millor classificat de Primera que satisfaci els dos requisits següents:

a. no ser un equip filial que no pugui assolir plaça d’ascens en base a l’Article 4.1;
b. no ocupar alguna de les dues darreres posicions de la classificació;
ascendirà directament a Preferent.

2. El segon equip millor classificat de Primera que satisfaci el requisit a. del punt anterior i que es classifiqui dins de les tres primeres posicions de la categoria ascendirà directament a Preferent.

3. Si després d´haver aplicat els Articles 6.1.1 i 6.1.2 no ascendeixen dos equips a Preferent i existeix algun equip a Primera que satisfà les condicions a. i b. de l’Article 6.1.1. i encara no ha ascendit, es celebrarà la Promoció d´ascens a Preferent entre el primer classificat d’aquests equips i el 9è classificat de Preferent.

4. L’equip millor classificat de Segona que satisfaci els dos requisits següents:

a. no ser un equip filial que no pugui assolir plaça d’ascens;
b. no ocupar alguna de les tres darreres posicions de la classificació;
ascendirà directament a Primera.

5. El segon equip millor classificat de Segona que satisfaci el requisit a. del punt anterior i que es classifiqui dins de les quatre primeres posicions de la categoria ascendirà directament a Primera.

6. Si després d´haver aplicat els Articles 6.1.4 i 6.1.5 no ascendeixen dos equips a Primera i existeix algun equip que satisfà les condicions a. i b. de l’Article 6.1.4. i encara no ha ascendit, es celebrarà la Promoció d´ascens a Primera entre el primer classificat d’aquests equips i el 9è classificat de Primera.

7. Els tres equips millor classificats de Tercera ascendeixen a Segona categoria.

6.2. Descensos:

1. El darrer classificat de Preferent i de Primera, així com els tres darrers equips classificats de Segona, descendeixen a la categoria immediatament inferior directament en qualsevol situació.

2. El 9è classificat de Preferent descendeix directament a Primera, exceptuant els següents casos:

- Que s’hagi de celebrar la Promoció d’ascens a Preferent. En aquest cas, el 9è classificat de Preferent jugarà la Promoció d’ascens a Preferent.

- Que no hagin pujat dos equips a Preferent en base als Articles 6.1.1 i 6.1.2 i que no es pugui seleccionar un equip de Primera per celebrar la Promoció d’ascens a Preferent en base a l´Article 6.1.3. En aquest supòsit el 9è classificat de Preferent mantindrà la categoria.

3. El 9è classificat de Primera descendeix directament a Segona, exceptuant els següents casos:

- Que s’hagi de celebrar la Promoció d’ascens a Primera. En aquest cas, el 9è classificat de Primera jugarà la Promoció d’ascens a Preferent.

- Que no hagin pujat dos equips a Primera en base als Articles 6.1.4 i 6.1.5 i que no es pugui seleccionar un equip de Segona per celebrar la Promoció d’ascens a Primera en base a l´Article 6.1.6. En aquest supòsit el 9è classificat de Primera mantindrà la categoria.

6.3. Promoció

1. En els casos exposats en l’Article 6.1.3., es realitzarà una Promoció d’ascens a Preferent consistent en un matx entre l’equip de Primera seleccionat en base a l’Article 6.1.3 i el 9è classificat de Preferent. En aquest cas, es sortejarà la seu entre les seus dels dos equips participants (aplicant-se l’Article 4.2 per l’assignació de colors) i es disputarà el matx a 6 jugadors, assolint el guanyador plaça de Preferent i el perdedor plaça de Primera.

2. En els casos exposats en l’Article 6.1.4., es realitzarà una Promoció d’ascens a Primera consistent en un matx entre l’equip de Segona seleccionat en base a l’Article 6.1.6 i el 9è classificat de Primera. En aquest cas, es sortejarà la seu entre les seus dels dos equips participants (aplicant-se l’Article 4.2 per l’assignació de colors) i es disputarà el matx a 5 jugadors, assolint el guanyador plaça de Primera i el perdedor plaça de Segona.

3. Si hi hagués dos equips del mateix club implicats en les dues promocions, l’ordre temporal de les promocions seria Promoció d’ascens a Preferent i Promoció d’ascens a Primera.

4. En cas d’empat en el matx, s’aplicaran per aquest ordre els següents sistemes de desempat: sistema holandès, equip que hagi jugat més partides amb negres, resultat del primer tauler, segon, tercer i així successivament, i finalment l’equip en que el primer tauler hagi jugat amb negres.

ARTICLE 7 (renúncies):

1. És obligatòria la participació de tots els equips de cada club en la categoria que els correspongui en funció de les classificacions i ascensos i descensos de la temporada anterior, permetent-se renúncies a l’ascens en base a l’Article 7.2.

2. Es permet la renúncia a l’ascens d’un equip que l’obtingués la temporada anterior, i sempre que ho comuniqui a la FBE prèviament a finalitzar el termini d’inscripció establert.

3. La renúncia a la inscripció d’un equip de Preferent, Primera o Segona suposarà baixar a la categoria immediatament inferior aplicant la norma d’un sol equip filial a Primera.

ARTICLE 8 (substitucions):

1. En cas de renúncia d’un equip es seguiran els criteris següents per dur a terme la substitució amb l’excepció dels casos establerts en l’Article 8.2:

- Categoria Preferent: En cas de renúncia d’un equip que la temporada anterior milités ja a Preferent, la seva plaça es cobriria per aquest ordre: equips classificats de millor a pitjor entre els equips que van descendir a Primera.

- Categoria Primera: En cas de renúncia a l’ascens a Preferent d’un equip de Primera, ocuparien la seva plaça per aquest ordre: equips classificats de millor a pitjor entre els equips que van descendir a Primera. En cas de renúncia a la categoria d’un equip que la temporada anterior milités ja a Primera, la seva plaça es cobriria per aquest ordre: equips classificats de millor a pitjor entre els equips que van descendir a Segona.

- Categoria Segona: En cas de renúncia a l’ascens a Primera d’un equip de Segona, ocuparia la seva plaça per aquest ordre : equips classificats de millor a pitjor entre els equips que van descendir a Segona. En cas de renúncia a la categoria d’un equip que la temporada anterior milités ja a Segona, la seva plaça es cobriria per aquest ordre: equips classificats de millor a pitjor entre els equips que van descendir a Tercera.

2. Per a ascensos i descensos prevaldrà la norma que cada club tingui un sol equip en les categories de Preferent i Primera. Els drets d’ascens correspondran al següent equip classificat. En cas de descens d’un equip de Preferent a Primera que tingui ja un filial a Primera, aquest descendirà automàticament a Segona.

3. En els casos no previstos en el supòsits anteriors la Delegació de Mallorca decidirà, en funció de criteris tècnics i esportius, com es cobreixen les places vacants.

ARTICLE 9 (Sala de joc):

1. La sala o local de joc haurà de tenir amplitud i lluminositat suficients, fàcil accés a serveis i el silenci necessari per a la pràctica dels escacs de competició (pel que no es permet que estiguin connectats aparells de televisió, ràdios, màquines recreatives o similars durant la disputa dels matxos).

2. La FBE podrà inspeccionar en qualsevol moment i durant el desenvolupament de la competició la sala de joc a l’efecte de comprovar la seva idoneïtat. En cas de no complir-se els requisits mínims podria inhabilitar-se la sala de joc, pel que els equips locals haurien de jugar com a visitants (respectant els colors del sorteig), fins una vegada resoltes aquestes deficiències.

3. S’haurà de complir la normativa per a jugadors amb discapacitat funcional (veure Annex 1).

4. No està permès analitzar les partides en la mateixa sala de joc.

5. L’equip local aportarà el material de joc (taulers, peces, rellotges), així com les planelles corresponents i l’acta del matx.

6. A la sala de joc cap jugador podrà dur els telèfons mòbils connectats. En cas de que algun jugador demani abans de l’inici del matx tenir-ho en mode vibració durant el matx per necessitat de força major, els delegats hauran de donar el vist-i-plau i hauran de reflectir aquest cas a l´acta. Si algun telèfon mòbil emet un so, amb l’excepció del so de vibració dels jugadors que s´han reflectit a l´acta, el jugador propietari perdrà la partida. La decisió de dur o no altres aparells electrònics encesos o no dins la sala de joc es prendrà per acord entre els delegats dels dos equips. En cas de discrepàncies o dubtes d´aplicació d´aquest article, la decisió final sobre el tema en qüestió serà responsabilitat de l’àrbitre, prèvia petició d’algun dels delegats.

ARTICLE 10 (retirades i desqualificacions):

1. S’entendrà per incompareixença tant la no presentació d’un equip a disputar un matx, com fer-ho amb un nombre inferior a la meitat del nombre de jugadors que composen l’alineació d’un matx de la categoria.

2. En cas que la retirada o desqualificació d’un equip en les categories que es disputin per sistema lliga es produeixi en la primera meitat de la lliga, no es comptabilitzaran a l’efecte de classificació els resultats que hagi obtingut aquest equip fins al moment de la desqualificació o retirada. Si la retirada o desqualificació té lloc en la segona meitat es mantindran els resultats obtinguts fins al moment de la desqualificació o retirada i es computarà com a derrota pel màxim nombre de punts possibles els matxos restants que encara no s’hagin disputat.

3. Un club amb filials no podrà deixar de presentar un equip de categoria superior si presenta un equip de categoria inferior. En cas de produir-se, s’aplicarà una sanció esportiva que suposarà el descens automàtic de l’equip no presentat i pèrdua de totes les partides dels equips d’aquest club d’inferior categoria.

4. Si en un matx no s’han iniciat les partides (haver fet almenys una jugada completa) amb el temps establert de 45 minuts l’equip contrari haurà de comunicar-ho a l’àrbitre, que podrà donar a l’equip per no presentat i el matx per perdut o concedir un temps extra a l’equip no presentat per personar-se a la sala de joc.

ARTICLE 11 (sancions):

1. L’àrbitre principal tindrà la consideració de jutge únic, i actuarà d’ofici en l’aplicació de les mesures automàtiques previstes en l’Article 11.3.

2. El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs.

3. Les mesures d’aplicació automàtica, són les següents:

- Les derrotes per incompareixença individual comporten una sanció esportiva de no poder jugar la ronda següent, excepte que la incompareixença es produeixi per causa de força major. La causa de força major s’haurà de justificar davant l’àrbitre o la FBE com a tard el dimarts següent a la incompareixença a les 20:00, excepte en la darrera ronda que s’haurà de justificar abans que aquesta acabi. L’àrbitre decidirà si valida la causa de força major i en el cas que ho faci, no aplicarà la sanció esmentada, avisant als corresponents equips afectats. S’entendrà per incompareixença individual la no presentació d’un jugador a la sala de joc transcorreguts 45 minuts més el possible temps extra concedit en base a l’Article 10.4, des de l’hora d´inici programada.

- La segona incompareixença d’un equip durà aparellada la desqualificació d’aquest equip per a la resta del campionat. Tota retirada o desqualificació d’un equip es considera una renúncia.

- La incompareixença d’un equip a la darrera ronda suposarà sempre la pèrdua d’una categoria i en cas de que aquest equip descendís també en base a la classificació, es descendirien dues categories.

- Alineació indeguda: Suposa la pèrdua del matx per resultat de 6-0 a Preferent, 5-0 a Primera i 4-0 a Segona i Tercera. S’entendrà per alineació indeguda d’un equip tota alineació que no s’ajusti a l’ordre de la llista de força oficial de l’equip en qüestió. Els ordres de la llista de força oficial seran els publicats per la FBE a la plataforma chess-results els dijous a les 20:00. Els clubs tenen temps fins a les 20:00 els dimecres per fer reclamacions a les llistes de força publicades per la FBE a chess-results. Per la primera ronda la llista de força oficial es regirà per l´Article 13.2 i l´àrbitre donarà un plaç per fer les possibles reclamacions. Se considerarà també alineació indeguda si a l´acta de un equip apareix un jugador, s´hagi presentat o no a jugar, que també s´ha alineat a un altre encontre de l´equip al qual pertany el mateix dia, sigui en aquest campionat o a la Lliga promoció Mallorca per equips 2019.

- La falta de material (rellotge, peces, tauler, planella...) de l’equip local implicarà la pèrdua del punt de l’últim tauler; el de dos implicarà la pèrdua dels dos últims taulers, i així successivament.

- Deixar un tauler sense jugador assignat a les categories Preferent, Primera i Segona serà causa de pèrdua del matx per incompareixença, sent vàlides les partides jugades per Elo. Sí es podrà deixar un o dos taulers sense assignar jugador a la categoria de Tercera.

4. Qualsevol situació o anomalia reflectida a l’acta i no contemplada en les mesures d’aplicació automàtica serà valorada per l’àrbitre, qui prendrà una decisió. Aquesta decisió arbitral serà recurrible, prèvia reclamació per part dels interessats, al Comitè de Competició i/o al Comitè de Disciplina.


ARTICLE 12 (calendari de joc):

1. Les rondes del Campionat de Mallorca per Equips es disputaran en funció del calendari establert abans de començar la competició.

2. L’última ronda es celebrarà conjuntament a una sala de joc adequada i:

- A la categoria preferent s’aplicarà la Regla Sofia, és a dir, no es podran acordar taules abans de la jugada 30.

- A totes les categories i en global, s’estableix l’obligació d’alinear els seus jugadors per estricte ordre de la seva llista força. Existeix una excepció a aquesta obligació que consisteix en que es podran alinear jugadors d’inferior rànquing en una categoria superior, sempre que hagin jugat més partides en aquella categoria que tots els jugadors de superior rànquing alineats.

- A totes les categories, no es podran deixar taulers sense jugador assignat en el cas de tenir jugadors jugant en equips de categories inferiors. Si això no és possible, s´avisarà a l´àrbitre abans de començar i omplir les actes i es deixaran lliures els últims taulers de les categories més baixes que es pugui. Tampoc podran produir-se incompareixences individuals que no siguin per una causa de força major. La sanció per aquestes infraccions serà la pèrdua del matx per 6-0, 5-0 o 4-0, segons la categoria.

3. L’horari oficial de joc és a les 16:30 hores. El retràs permès és de 45 minuts respecte a l’hora d’inici programada, exceptuant si es dona el cas d´aplicar l’Article 10.4.

4. La FBE portarà a terme un sorteig públic de la categoria Preferent, es configuraran els calendaris de Primera i Segona i la primera ronda de Tercera, una vegada tancat el termini d’inscripció i previ inici de la competició.

5. La sessió de joc serà de noranta minuts amb increment de 30 segons per jugada en totes les categories.

6. Els rellotges es posaran en funcionament a l’hora fixada. Si l’equip local no té preparada la sala de joc se li deduirà el temps corresponent fins que corregeixi l’anomalia.

ARTICLE 13 (llistes de força):

1. Només poden participar en el Campionat de Mallorca per equips els jugadors amb llicència FBE en vigor i amb el corresponent pagament realitzat, que estiguin inclosos en les respectives llistes de força dels seus clubs.

2. Cada club presentarà a la FBE abans del campionat, en el model oficial que s’estableixi, una relació dels seus jugadors denominada llista de força. Cada club configurarà les llistes de força en base a l’Elo vigent del dia límit de presentació de les llistes de força. Emperò, l’Elo oficial del campionat serà l’Elo vigent el dia d’inici del campionat, que pot haver variat respecte a l’entregat. Una vegada finalitzat el termini de presentació de les llistes de força, la FBE realitzarà les comprovacions oportunes i avisarà al club de qualsevol error o canvi possible provocat per les variacions d’Elo. A continuació, la FBE publicarà les llistes de força oficials, que seran les publicades per l’àrbitre a la plataforma chess-results els dijous anteriors a cada ronda a les 20:00, excepte per la primera ronda en la que àrbitre notificarà als clubs de l’hora establerta per considerar les llistes de força com a oficials (que haurà de ser anterior a l’inici de la primera ronda), donant un plaç previ als clubs per fer les possibles reclamacions.

3. Les alineacions dels equips durant els matxos hauran de respectar la llista de força oficial.

4. Les alineacions s’han d’adaptar a la normativa FEDA per a les competicions per equips (Annex 2).

5. Criteris d’ordenació dels jugadors:

- Cada jugador podrà integrar l’ordre de força del club tenint en compte el seu Elo FIDE o Elo FEDA. Hauran de figurar ambdós en la llista de força. En cas de comptar només amb un dels dos, es prendrà aquest Elo a l’efecte d’ordenació. S’ordenaran en ordre decreixent. Es permet poder intercanviar l’ordre de força de jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts.

- L’ordre de força una vegada publicat tindrà validesa per a tot el Campionat, podent-se produir modificacions en l’ordre de força si es produeixen fitxatges.

- Tot nou fitxatge suposarà la modificació de la llista de força i presentació de la mateixa en la FBE amb la inclusió del nou jugador en el nombre d’ordre que li correspongui segons els criteris anteriors.

6. Els jugadors titulars d’un equip (6 primers a Preferent, 5 primers o següents a Primera, i 4 primers o següents a Segona) no podran jugar, en cap cas, en una categoria inferior o en l’altre equip que pogués tenir el club en la mateixa categoria. Si un jugador juga 6 partides en un equip de categoria superior sols podrà tornar jugar en els equips inferiors en el cas de que a la categoria superior hi juguin jugadors per damunt d’ell a la llista de força.

7. El termini màxim d’inclusió de nous fitxatges per a la següent ronda serà els dimarts a les 20:00 hores de la ronda en qüestió. Sols es podran fitxar jugadors fins el dimarts abans de la sisena ronda.

8. Els jugadors que no hagin jugat cap partida a les categories de Segona i Tercera podran canviar-se d’equip del mateix club dins la mateixa categoria. En tots els casos s’haurà de comunicar en els mateixos terminis que els nous fitxatges com estableix l´article 13.7. Aquesta norma també afecta als equips de menor categoria i als jugadors assignats com a reserves.

9. L’àrbitre decidirà en primera instància en cas d’incidències.

10. A les categories Preferent, Primera i Segona, sols se podrà tenir 10 suplents per equip com a màxim. Si s´incorpora un nou fitxatge al club quan ja ha començat el torneig, s’ha de seguir complint aquesta norma i la suma de jugadors titulars i suplents no pot excedir de 16 a preferent, 15 a primera i 14 a segona. Amb l’única excepció de no excedir els números pertinents, el club podrà eliminar un jugador per posar-ne un altre, sols quan sigui un nou fixatge al club, si el jugador que s’elimina no ha jugat cap partida amb l´equip pertinent.

11. Els Elo oficials del campionat seran el llistats d´Elo més actualitzats publicats per la FIDE i la FEDA publicats el dia del inici del campionat.

ARTICLE 14 (delegat):

1. Cada equip haurà de nomenar prèviament al començament del matx un delegat, que pot ser o no jugador. El seu nom constarà en l’acta.

2. El delegat actuarà com a portaveu de l’equip. Presentarà a l’equip rival la llista de força del seu club i emplenarà l’alineació del seu equip prèviament al matx. Vigilarà el desenvolupament del matx, intentarà al costat del delegat de l’altre equip resoldre les incidències que es puguin presentar i podrà reflectir les mateixes o qualsevol altra circumstància en l’acta del matx.

3. No està facultat en cap cas per aturar cap rellotge, ni avisar de la caiguda d’una bandera, ni fer cap indicació (excepte el que diu l´article 14.4) a cap dels jugadors que pugui influir en les partides. L´incompliment d´aquest punt per part de qualsevol dels integrants dels equips podrà suposar una sanció esportiva a l´equip de l´infractor per part de l´àrbitre.

4. El delegat podrà recomanar als seus jugadors sobre la conveniència d’oferir o declinar taules o rendir-se. En cap cas podrà fer valoracions de la posició. La decisió final referent a això l’assumirà el jugador. El delegat també podrà informar als jugadors del seu equip sobre el resultat provisional del matx.

5. El comitè tècnic d´àrbitres designarà l’àrbitre del torneig i es farà saber com i quan contactar amb ell.

ARTICLE 15 – (Acta del matx):

1. L’acta contindrà la data, emplaçament i categoria del matx, així com les alineacions dels equips i identitat del seu delegat. A cada matx s’hauran de complimentar tres actes que facilitarà l’equip local (l’original per a la FBE i una còpia per equip), i s’hauran de lliurar dues còpies per partida. Posteriorment al matx s’indicarà el resultat (col•lectiu i global), així com possibles incidències, amb especial atenció a les incompareixences. L´equip local serà el responsable de comunicar els resultats particulars i general del matx a l´àrbitre el més aviat possible quan aquest hagi acabat. També s´hauran d´enviar les partides de la categoria Preferent com a tard el dimarts següent de cada ronda a l´àrbitre o a la FBE per correu electrònic o per telèfon (escanejades, en un format de lectura de partides o fotografiades).

2. Es requereix de la presència d’almenys la meitat dels integrants de l’alineació de cada equip per a que s’iniciï el matx.

3. El delegat pot manifestar en acta la seva oposició a l’alineació d’un jugador sobre la base de qualsevol circumstància prevista en les presents bases. Si l’altre equip la manté i posteriorment es comprova que era indeguda, se sancionarà a l’equip infractor amb la pèrdua total del matx.

4. Totes les actes amb les planelles del matx s´hauran d´entregar a la FBE per correu electrònic, fax, correu ordinari o en persona, com a tard en l´última ronda.

5. Hi haurà un termini de 72 hores després de la publicació dels resultats per a la revisió d´aquests per part dels equips (per a comunicar incidències i fer reclamacions).

Per tot el no disposat en aquestes bases s’aplicarà per al desenvolupament de la competició els reglaments i lleis de la FIDE en vigor en el moment del seu inici. Serà vàlid a l’efecte del còmput de Elo FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de normes de Mestre Balear i superiors, si escau.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació dels clubs en el Campionat de Mallorca per Equips suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.
ANNEX 1: NORMATIVA PER A JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció al Campionat de Mallorca per equips, es sol•licitarà als clubs la següent informació:

1) Nom dels jugadors que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.
2) Si el local habitual del club és adaptat o no. Adaptat vol dir que compleix la Llei 3/1993, de 4 de maig del Govern de les Illes Balears.
La Federació Balear d’Escacs avisarà als clubs que hauran de rebre un jugador d’un equip amb discapacitat funcional que necessiti un local adaptat. En cas que el club local no tingui el local adaptat haurà de posar-se en contacte amb aquest equip per trobar una solució d’acord amb la següent reglamentació:
1) Si l’equip local pot trobar un local proper adaptat i amb capacitat per acollir tot l’encontre de l’equip en què participin els jugadors afectats, l’encontre es disputarà en aquest local.

2) En cas de no disposar d’aquest local alternatiu es jugarà a la seu de l’equip visitant, conservant els colors originals del sorteig.

L’accés als locals de joc no adaptats serà responsabilitat de l’equip local, el fet que no es pugui jugar una partida per manca d’accés. Això significaria la pèrdua de la partida o partides afectades.

ANNEX 2: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS.

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.
A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán incluidos en el grupo de seleccionables:
- Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.
- Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones (todas).

a) Elo FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org