Campionat de Balears Femení 2018

Dates: 30.03.18 - 01.04.18

Bases

PRIMER: Es celebrarà a l´Hotel Horizonte de Palma (Carrer de Vista Alegre 1).

L´hotel oficial serà l´Amic Horizonte. El preu de l´habitació doble en PC (aigua inclosa) serà de 50 € per persona i dia. El suplement de l´habitació individual serà de 30 € per dia. Els nins menors de 12 anys acompanyats de 2 menors 50 % de descompte. Per a reserves enviar correu a fbe@fbescacs.org

SEGON: Del 30 de març a l´1 d´abril.

1a ronda: Dia 30 de març a les 16:30 hores.
2a ronda: Dia 31 de març a les 10:00 hores.
3a ronda: Dia 31 de març a les 16:30 hores.
4a ronda: Dia 1 d´abril a les 10:00 hores.
5a ronda: Dia 1 d´abril a les 16:30 hores.

En el cas de que es disputin 6 rondes, els horaris seran els següents:

1a ronda: Dia 30 de març a les 14:00 hores.
2a ronda: Dia 30 de març a les 20:30 hores.
3a ronda: Dia 31 de març a les 10:00 hores.
4a ronda: Dia 31 de març a les 16:30 hores.
5a ronda: Dia 1 d´abril a les 10:00 hores.
6a ronda: Dia 1 d´abril a les 16:30 hores.

Lliurament de premis: Dia 1 d´abril en finalitzar la última partida.

SEGON: Les jugadores competiran en un sol grup. Es disputarà un torneig per sistema suís a cinc rondes a partides a 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. En el cas de que el número de jugadores siguin més de 32 es disputaran 6 rondes. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: No es podran sol·licitar byes de mig punt. Els de 0 punts s´hauran de sol·licitar com a tard abans d´aparellar la ronda a la qual es demana el bye.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Les jugadores tindran 15 minuts de retard per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si una jugadora és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat d´Espanya.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Les participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ La primera classificada es proclamarà Campiona de Balears. La primera classificada su-18 es proclamarà campiona de Balears sub-18.

TROFEUS

Campiona
2n classificada
3r classificada

Campiona sub-18
2a classificada
3a classificada

Els trofeus es poden acumular

Les condicions i drets per al respectiu Campionat d´Espanya es publicarà en una circular abans de l´inici del Campionat.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- La campiona de Balears i la campiona de Balears sub-18.

- 1 classificada i 1 classificada sub-18 de cada una de les delegacions.

- 2 convidades i 2 convidades sub-18 per l´organització.

- Aquelles jugadores que hagin participat en el seu respectiu campionat insular.

La inscripció serà de 20 €. Queden exemptes la campiona de Balears, la campiona de Balears sub-18 i la classificada i classificada sub-18 de cada una de les delegacions. En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 4 de març a les 20:00 hores per als jugadores classificades i fins al 27 de març a les 20:00 hores per a la resta de jugadors. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org