Campionat de Menorca sub-10 2018

Dates: 09.02.18 - 23.03.18

Bases

BASES CAMPIONAT DE MENORCA – SUB 10 (2018)

PRIMERA – El Campionat de Menorca sub 10, integrat en el programa promogut pel Consell Insular de Menorca: l’Esport en edat escolar, es disputarà per lliga a una volta (si s’apunten més de 8 jugadors és muntarà un torneig suís, prèvia l’aprovació de les bases corresponents).

Poden participar-hi els nats l´any 2008 i posteriors, que estiguin federats amb llicència en vigor, sempre que estiguin autoritzats per un entrenador.

SEGONA - El torneig es jugarà els divendres 9, 16 i 23 de febrer; 2, 9, 16 i 23 de març. Les partides començaran a les 17:30.

El torneig es jugarà al Centre de Convencions Municipal des Mercadal els dies 9 i 16 de febrer i 16 i 23 de març.

El torneig es jugarà al Centre Cultural d’Alaior els dies 23 de febrer i 2 i 9 de març.

La data límit per a inscriure’s és el dijous 8 de febrer (inclòs, fins a les 21 hores), la millor manera es enviar un e.mail a simosola@gmail.com ).

Les partides només podran avançar-se, retardar-se o canviar el lloc on es juguin de forma excepcional i per causa justificada (malaltia, estar fora de la illa …); prèvia petició de l’interessat, acceptació del rival (preferentment mitjançant e.mail a simosola@gmail.com ) i autorització de l’àrbitre. En qualsevol cas s’informarà de l’horari i lloc de joc de totes les partides i el seu resultat haurà de comunicar-se abans del sorteig de la pròxima ronda. Així mateix haurà de lliurar-se a l’organització còpia de las planelles corresponents.


TERCERA – El ritme de joc serà de 30 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per jugador i per a tota la partida; per tant es tracta d’un torneig d’escacs clàssic i s’aplica l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic, de forma que no poden fer-se 2 jugades sense apuntar-ne – almenys, una.

Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de quinze minuts, en atenció al desplaçament que han de realitzar la majoria dels participants, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

El jugador que no es presenti a una ronda i no justifiqui la incompareixença a l’àrbitre, abans de la ronda següent, serà eliminat de la competició. La incompareixença a 2 rondes, siguin o no consecutives, podrà implicar l’eliminació del torneig.

QUARTA - El sorteig es realitzarà el divendres 9 de febrer, just abans de començar la primera ronda. El sorteig, els resultats i classificacions es publicaran a internet (chess – results).

CINQUENA - La competició es puntuarà de la forma següent: 1 punt per victòria, 1/2 punt en cas d’empat i 0 punts per derrota.

El sistema de desempat a aplicar es decidirà per sorteig, en acabar la competició, d’entre: resultat particular, sonnenborg-berger, més punts amb peces negres i nombre de victòries.

SISENA - Hi haurà trofeu per als tres primers classificats; els primers classificats masculí i femení tindran dret a representar Menorca en el campionat autonòmic de la categoria.

SETENA - S’aplicaran les Lleis dels escacs vigents en el moment del començament d’aquest torneig.

Es recorda expressament la prohibició d’ús de telèfons mòbils durant les partides i l’obligatorietat d’anotar mitjançant el sistema algebraic, de forma que no poden fer-se 2 jugades sense apuntar-ne – almenys, una.

Es recomana als jugadors estar el major temps possible front el tauler o en zones comunes, s’ha d’evitar que els nostres rivals tinguin la sensació que existeixi la possibilitat que els facin trampes per consultes electròniques. En qualsevol cas els jugadors per a sortir de la sala de joc requeriran l’autorització a l’àrbitre.
No es podrà fumar en la sala de joc, ni analitzar mentre hagi partides vives.


VUITENA - L’àrbitre principal del torneig serà l’àrbitre autonòmic Guillem Simó Bordoy. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit, el més aviat possible un cop succeït el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. Únicament es constituirà Comitè de Competició – que anomenarà el president de la Federació Balear d’Escacs i s’integrarà per tres àrbitres, si es produeixen apel·lacions a la decisions arbitrals, que hauran de presentar-se, en tot cas, a les 48 hores de la seva notificació (publicació).

NOVENA - La participació dels jugadors en la fase final del Campionat de Menorca sub 10 suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

Els participants en el torneig (o els seus representants legals) autoritzen la realització de fotografies de l’esdeveniment i la seva publicació en blocs, xarxes socials, premsa … En el supòsit que algun jugador no vulgui cedir les seves imatges ha de comunicar-ho per e.mail a la Delegació Menorquina d’Escacs (simosola@gmail.com)

Gener 2018

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org