Campionat de Mallorca Escolar s08 2018

Dates: 25.02.18 - 25.02.18

Bases

PRIMER: Es celebrarà al Palma Arena (Avinguda Uruguai s/n).

SEGON: El 25 de febrer.

1a ronda: 10:00 h.
2a ronda: 10:45 h.
3a ronda: 11:30 h.
4a ronda: 12:15 h.
5a ronda: 16:00 h.
6a ronda: 16:45 h.
7a ronda: 17:30 h.
8a ronda: 18:15 h.

Lliurament de premis: En finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en una categoria:

Sub-08: nascuts el 2010 i posteriors.

Es disputarà un torneig per sistema suís a 8 rondes a partides a 15 minuts per jugador més un increment de 5 segons per jugada.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 15 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació i perdrà el dret a participar en el respectiu Campionat d´Espanya.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat (nin o nina) de cada categoria es proclamarà Campió de Mallorca sub-08. La primera nina classificada es proclamarà Campiona de Mallorca sub-08.

TROFEUS

3 primers classificats (nin o nina).
3 primeres nines classificades.

Premis acumulables. Medalla per a tots els participants

Les condicions i drets per al respectiu Campionats d´Espanya es publicarà en una circular abans de l´inici de la primera ronda.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dijous 22 de febrer a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org