Campionat de Balears sub-12 2017

Dates: 05.05.17 - 07.05.17

Bases

PRIMER - Es celebrarà a l’hotel Pabisa Balí (Mallorca), del 5 al 7 de maig.

SEGON - Sols podran participar jugadors sub-12.

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema suís a cinc rondes amb un ritme de joc de seixanta minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades.

QUART - Calendari:

Reunió tècnica de delegats de cada una de les illes: Divendres 5 de maig a les 12,00 hores.

Acreditació de jugadors: Divendres 5 de maig de 15,30 hores a 16:00 hores.

Ronda 1: Divendres 5 de maig a les 16,30 hores.

Ronda 2: Dissabte 6 de maig a les 10,00 hores.

Ronda 3: Dissabte 6 de maig a les 16,00 hores.

Ronda 4: Dissabte 6 de maig a les 20,30 hores.

Ronda 5: Diumenge 7 de maig a les 09,30 hores.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l’inici de cada ronda, perdent la partida el jugador que no comparegui mitja hora després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat, l’organització intentarà no incloure jugadors no acreditats per a evitar absències. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - Per al primer classificat de l´obert els sistemes de desempat seran: resultat particular, dues partides a 5 minuts més 3 segons bronstein, número de victòries, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya i sorteig.

Per a la resta de posicions en acabar els sistemes de desempat seran: resultat particular, número de victòries, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya i sorteig.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició estarà integrat pel director del torneig i el delegat que nomeni cadascuna de les tres delegacions insulars. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El torneig comptarà amb un àrbitre principal, un director de torneig i altre personal auxiliar.

DESÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears. S’informarà mitjançant una circular de la Federació la normativa per a la classificació pels diferents Campionats d’Espanya.

ONZÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants a causa de que els participants són menors d’edat.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes. Es recorda que podrien sorgir modificacions a aquestes bases durant la reunió de delegats.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org