Campionat de Balears Veterans 2017

Dates: 01.09.17 - 03.09.17

Bases

PRIMER - Es celebrarà del 1 al 3 setembre. A l´hotel Horizontes de Palma (Carrer de Vistalegre 1). L´organització serà a carrec de ChesMallorca.

Habitació doble MP 30 €
Habitació doble PC 40 €
Habitació individual MP 50 €
Habitació individual PC 60 €

SEGON - Podran participar:

- El Campions de Balears (+ 50 i + 65).

- Els 4 classificats de cada una de les delegacions (+ 50 i + 65).

- Els 4 convidats per l´organització (+ 50 i + 65).

- Aquells jugadors que hagin participat en el seu respectiu campionat insular.

La inscripció serà de 20 €. Queden exempts els campions de Balears i els 4 classificats de cada delegació. En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 15 d´agost a les 20:00 hores per als jugadors classificats i fins al 28 d´agost a les 20:00 hores per a la resta de jugadors. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

TERCER – Es disputarà un torneig per sistema suís a cinc rondes a partides a 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Es faran dues categories (+50 i + 65) sempre i quan hi hagi 10 jugadors per categoria. Amb obligació d’apuntar totes les jugades. No es podran sol·licitar byes de mig punt.

QUART - Calendari:

1a ronda: Dia 1 de setembre a les 20:00 hores.
2a ronda: Dia 2 de setembre a les 10:00 hores.
3a ronda: Dia 2 de setembre a les 16:30 hores.
4a ronda: Dia 3 de setembre a les 10:00 hores.
5a ronda: Dia 3 de setembre a les 16:30 hores.

Desempats: Dia 3 de setembre en finalitzar la última ronda.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors tindran 30 minuts per presentar-se davant del tauler o avisar a l´àrbitre de la seva arribada; transcorregut aquest temps es considera incompareixença i es perdrà la partida. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - Per al primer classificat de cada categoria els sistemes de desempat seran: resultat particular, dues partides a 5 minuts més 2 segons fischer, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya, número de victòries i sorteig.

Per a la resta de posicions en acabar els sistemes de desempat seran: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya, número de victòries i sorteig.

SETÈ - És obligatori anotar la partida mitjançant el sistema algebraic totes les jugades. Els jugadors, una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears de Veterans (+50 i +65).

DESÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants.

ONZÈ: Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l´organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions, participants, partides, etc.)

DOTZÈ- L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org