Memorial Escolar José Ma Bellón 2018

Bases

PRIMER: Es celebrarà al Palma Arena (Avinguda Uruguai s/n). A la sala de juntes del museu de l´esport.

SEGON: Del 13 al 21 d´abril.

1a ronda: Dia 13 d´abril a les 18:30 hores.
2a ronda: Dia 15 d´abril a les 11:00 hores.
3a ronda: Dia 15 d´abril a les 16:00 hores.
4a ronda: Dia 20 d´abril a les 18:30 hores.
5a ronda: Dia 21 d´abril a les 11:00 hores.
6a ronda: Dia 21 d´abril a les 16:00 hores.

Lliurament de premis: Dia 21 d´abril en finalitzar la última partida.

SEGON: Els jugadors competiran en dos grups: sub-16 i sub-12 (els jugadors sub-12 que ho sol·licitin podran jugar a la categoria sub-16). Es disputarà un torneig per sistema suís a sis rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. En el cas de què algun jugador tingui més de 2200 punts d´ELO FIDE el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: Es podran sol·licitar dos byes de mig punt. Aquests s´hauran de sol·licitar abans de l´inici de la primera ronda.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. Els jugadors que no es presentin abans de 30 minuts després de l´hora prevista d´inici de la ronda perdran la partida per incompareixença. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació.

CINQUÈ: Els sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, número de victòries i sorteig.

SISÈ: Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral. Una vegada acabades les seves partides els jugadors col•locaran les peces en el tauler, lliuraran les planelles a l’àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat de cada grup es proclamarà Campió del Memorial José Ma Bellón sub-16 i sub-12 respectivament.

TROFEUS

Grup sub-16

1r classificat sub-16
2n classificat sub-16
3r classificat sub-16

1r classificat sub-14
2n classificat sub-14
3r classificat sub-14

Grup sub-12

1r classificat sub-12
2n classificat sub-12
3r classificat sub-12

1r classificat sub-10
2n classificat sub-10
3r classificat sub-10

Record per a tots els participants.

Premis no acumulables. S´atorgarà amb l´ordre anterior. El trofeu l’ha de recollir el jugador que l´ha obtingut i en l´acte de cloenda del torneig, si no és així s´entén que el jugador renúncia al mateix i per tant el trofeu queda desert.

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Es podran inscriure aquells jugadors nascuts al 2002 o posteriors. La incripció serà 10 € per jugador. Es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins el dijous 12 d´abril a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor i haver pagat la inscripció abans de l´inici del Campionat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org