Campionat de Mallorca Femení 2017

Bases fase prèvia

PRIMER - Es celebrarà a Postre Hotel (Gremi Boneters 21) el 3 de març.

SEGON - Les jugadores competiran en un sol grup.

TERCER – Es disputarà per sistema suís a cinc rondes a partides a 15 minuts per jugador.

QUART - Calendari:

1a ronda: Dia 3 de març a les 18:00 hores.
2a ronda: Dia 3 de març a les 18:35 hores.
3a ronda: Dia 3 de març a les 19:10 hores.
4a ronda: Dia 3 de març a les 19:45 hores.
5a ronda: Dia 3 de març a les 20:20 hores.

Desempats: Dia 5 de març a les 21:00 hores.

CINQUÈ - Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda, perdent la partida la jugadora que no completi la primera jugada 15 minuts després de l’hora assenyalada per al començament de la mateixa. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Els participants que precisin abandonar la sala de joc en el transcurs de les seves partides hauran de sol•licitar-ho a l’equip arbitral.

SISÈ - Per definir les quatre primeres classificades els sistemes de desempat seran: resultat particular, dues partides a 5 minuts més 2 segons fischer, número de victòries, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya i sorteig.

Per a la resta de posicions en acabar els sistemes de desempat seran: resultat particular, número de victòries, bucholz menys el pitjor resultat, bucholz total, sonnen, progressiu, sistema koya i sorteig.

SETÈ - Les jugadores una vegada acabades les seves partides col•locaran les peces en el tauler, notificaran el resultat a l´àrbitre i abandonaran la zona habilitada de joc.

VUITÈ - El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

NOVÈ - Les quatre primeres classificades disputaran la fase final de la competició.

DESÈ - Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida, s’aconsella no concórrer a la sala amb aquests aparells, es recorda la prohibició de fumar a tots els participants a causa de que els participants són menors d’edat.

ONZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE. La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org