Circular 32-2021

Premi Torre

1. La present circular estableix els criteris per la concessió del Premi Torre al millor jugador de l’any a les Illes Balears. Es detallen els criteris en el pdf adjunt a aquesta publicació a la part dreta d’aquesta pàgina.

2. Aquest premi estén a l’àmbit de les Illes Balears l’antic premi Torre que es concedia al millor jugador de l’any a Mallorca mitjançant la votació dels clubs de Mallorca.

3. Aquest premi es concedirà al principi de cada any. S’atorgarà per primera vegada al gener de 2022 al millor jugador de l’any 2021 a les Illes Balears.

4. Els candidats hauran de satisfer la totalitat de les condicions següents:

a. Ser proposat per un assembleista durant l’any en avaluació. Cada assembleista només podrà proposar un candidat.

b. Tenir fitxa federativa en vigor durant l’any en avaluació.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org