Circular 31-2021

Oferta Tècnic Programa de Seguiment de la Federació Balear d’Escacs 2021

A. Objecte:

El present document regula l’oferta per la selecció del tècnic del programa de seguiment de la Federació Balear d’Escacs 2021. Poden presentar-se a l’oferta exclusivament monitors amb la fitxa federativa de monitor de la FBE en vigor.

B. Descripció de l’oferta:

La FBE seleccionarà un tècnic que haurà de signar un contracte amb la FBE i realitzar una factura per la remuneració estipulada per serveis professionals. La remuneració del tècnic serà de 960 €. Aquesta quantitat haurà d’incloure tots els impostos (IVA o altres) que es corresponguin i una retenció del 15% de IRPF.
Les funcions del tècnic seran les de dirigir des del punt de vista tècnic el programa de seguiment de la Federació Balear d’Escacs que tindrà les següents característiques:

- Online via Zoom.
- Un únic grup de 10 jugadors.
- 12 sessions de 2 hores per sessió a realitzar els dilluns, dimecres i divendres del mes de setembre de 2021 de 19:00 a 21:00.

Els jugadors seran seleccionats per la Federació Balear d’Escacs i es trobaran en el rang d’entre 10 i 16 anys.

C. Puntuació

Es determinarà un rànquing de puntuacions per les ofertes presentades. Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. Les puntuacions es basaran en els següents aspectes:

- Titulació associada al Consell Superior d’Esports (CSD)
- Titulació externa al CSD
- Programa formatiu
- Experiència
- Altres mèrits

Enllaç a com es valoraran cada un dels aspectes

D. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Sebastià Massanet Massanet (President de la Federació Balear d’Escacs), José Planells Roig (Vocal Monitors) i Francisco Adell Corts (Vocal Escolars).

El termini de presentació d’ofertes serà fins dia 22 d’agost. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habilita el següent mitjà:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat l’oferta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 3 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

E. Sancions

En el cas que el tècnic seleccionat incompleixi les clàusules establertes, la Federació Balear d’Escacs podrà retirar, parcial o totalment, l’ajuda econòmica assignada. Si s’estima oportú, també podrà ser sotmès al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

F. Disposicions finals

Per poder optar a guanyar l’oferta no es podrà tenir cap deute econòmic amb la Federació Balear d’Escacs.

S’haurà d’obtenir un mínim de 40 punts en la suma de les puntuacions dels apartats Titulació externa al CSD i Experiència.

Si l’oferta queda deserta, la Federació Balear d’Escacs podrà assignar sense concurs el tècnic.

Enllaç a oferta completa

Palma, 11 d´agost de 2021

PDFdescarrega en PDF

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org