Comunicat 18-2021

Oferta de formador en el projecte Escacs a l’Escola 2021-2022

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, juntament amb la Federació Balear d’Escacs (FBE) i la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB) com a entitats col·laboradores, desenvolupen el projecte Escacs a l’Escola 2021-2022 (veure convocatòria en la part dreta superior de la pàgina).

Dins del pla de formació permanent del professorat, es troba la Formació inicial bàsica, obligatòria per al professorat que s’inicia en el desenvolupament del programa Escacs a l’escola. Aquesta formació inicial tindrà aquest curs el següent temari orientatiu:

i. Presentació.
ii. Beneficis dels escacs.
iii. Els escacs i l’educació emocional.
iv. Els escacs i internet. Plataformes per aprendre i practicar.
v. Habilitats socials a través dels escacs.
vi. Resolució de problemes.
vii. Els escacs i les necessitats educatives especials.
viii. Els escacs i els tipus d’intel·ligència.
ix. Els escacs com eina pedagògica transversal i interdisciplinar.
x. Programació i desenvolupament de sessions d’escacs.

i les següents característiques:

- 20 hores de formació, de les quals 12 són presencials (dividides en 4 sessions de 3 hores).
- Es realitzarà durant els mesos d’octubre i/o novembre.
- Es realitzarà un dia a la setmana (entre dilluns i dijous de 16:30-19:30) al CEP de Palma.
- La formació ha de realitzar-se íntegrament en català i els materials han d’estar també íntegrament en català.

Aquesta formació serà impartida per un formador, retribuït íntegrament per la Conselleria d’Educació i Formació Professional a raó de 60 €/hora (total 1200 €), que es comprometi a desenvolupar les característiques abans esmentades i realitzi un seguiment del professorat participant en el Moodle corresponent en coordinació en tot moment amb la conselleria.

La Federació Balear d’Escacs ha decidit obrir aquesta oferta a tots els monitors de la FBE amb fitxa en vigor. Per poder optar, s’ha d’enviar un correu fins dia 23 de juliol a fbe@fbescacs.org adjuntant un CV on s’incloguin, entre altres aspectes d’interès, l’experiència com a monitor i l’experiència didàctica en centres educatius relacionada amb els escacs.

Una vegada recollits els CV dels candidats, aquests seran enviats a una subcomissió de la comissió de valoració del programa formada per:

- Margalida Serra, tècnica del Servei d’Innovació Educativa.
- Sebastià Massanet, president de la Federació Balear d’Escacs.
- Enric Pozo, president de la UCTAIB.

que determinarà el formador que realitzarà la formació inicial. La decisió s’anunciarà el dimarts 27 de juliol.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org