Licitació 3-2021

Campionat de Mallorca Femení i Campionat de Mallorca de Veterans

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació de l’adjudicació de l’organització conjunta del Campionat de Mallorca Femení i del Campionat de Mallorca de Veterans. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs (FBE).

B. Descripció dels campionats:

- Els horaris de joc seran els divendres 26 de març, 9 i 16 d’abril a les 20:00 i els diumenges 11 i 18 d’abril a les 16:30.
- El Campionat de Mallorca Femení es jugarà en un únic grup, obtenint el títol de Campiona de Mallorca Femenina la millor jugadora classificada i el títol de Campiona de Mallorca Femenina sub18 la millor jugadora sub-18 (nascuda a l’any 2003 o als anys posteriors) classificada.
- El Campionat de Mallorca de Veterans es jugarà en un únic grup. El podran jugar jugadors nascuts a l’any 1971 i anys anteriors. Obtindrà el títol de Campió de Mallorca de Veterans ell millor jugador classificat i el títol de Campió de Mallorca de Veterans +65 el millor jugador +65 (nascut a l’any 1956 o anys anteriors) classificat.
- Els dos campionats seran vàlids per ELO FEDA i FIDE.
- Els dos tornejos es jugaran a sistema suís a 5 rondes. Si algun dels campionats compta amb un nombre de participants que no és idoni per aquest sistema, la FBE i l’organitzador acordaran un nou sistema de joc i/o dates.
- El ritme de joc dels dos campionats, si les característiques dels jugadors ho permeten, serà de 60 minuts més 30 segons per jugada. En cas contrari, serà de 90 minuts més 30 segons per jugada.
- La FBE s´encarregarà directament de la remuneració de l´àrbitre principal dels dos campionats, la qual serà de 250 €, aplicant-se-li les retencions corresponents. Aquesta remuneració no l’ha d´assumir l´organitzador. L’elecció de l’àrbitre és un dret de l’organitzador.
- L’organitzador pot cobrar un màxim de 10 € a cada un dels inscrits a cada campionat. La quota d’inscripció ha de ser la mateixa en els dos campionats.
- En cas que l’organitzador cedeixi un percentatge d’un mínim del 10% de les inscripcions a la FBE, l’organitzador podrà tenir fins a 2 places a lliure disposició sense cobrar inscripció a cada un dels campionats. En cas que l’organitzador no cedeixi cap percentatge de les inscripcions a la FBE, el número de places a lliure disposició de l’organitzador sense cobrar inscripció és il·limitat.

C. Puntuació:

Es determinarà un rànquing de puntuacions. Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. L’oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:
- Proposta econòmica (màxim 5 punts)
- Proposta tècnica (màxim 16 punts)
- Millores (màxim 4 punts)

Es detallen els criteris de puntuació en el pdf adjunt a aquesta publicació a la part dreta d’aquesta pàgina.

D. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Sebastià Massanet Massanet (President Electe de la Federació Balear d’Escacs), Maria Antònia Vicens Company i Joan Gayà Llodrà.

El termini de presentació de propostes serà de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habilita el següent mitjà:
Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat l’oferta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 3 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

E. Sancions

En el cas que l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes, la Federació Balear d’Escacs podrà retirar, parcial o totalment, l’ajuda econòmica assignada. Si s’estima oportú, també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

F. Disposició addicional

En cas de que un mateix organitzador guanyi aquesta licitació i la del Campionat de Mallorca Sub18, i els tres campionats es disputin en el mateix local de joc, la FBE concedirà un àrbitre principal i un adjunt i en aquest cas les remuneracions pagades directament per la FBE seran de 340 € per l’àrbitre principal i de 210 € per l’àrbitre adjunt. No seria obligatòria l’assistència de l’àrbitre adjunt dia 28 de març.

G. Disposicions finals

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmic amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30% de la puntuació màxima. En el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors, la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

L´organitzador ha de tenir en compte totes les mesures sanitàries necessàries aplicables per la Covid-19. La FBE estarà a la disposició de l´organització per donar suport en aquest tema i en qualsevol inconvenient que pugui originar-se per aquest tema. En particular, en el cas que algun torneig no es pogués realitzar per un enduriment de les mesures sanitàries, la FBE es compromet a reintegrar als organitzadors les despeses en les que hagi incorregut per a l’organització del torneig i que estiguin degudament justificades des del punt de vista organitzatiu i amb suport de factura. La quantitat reintegrada no podrà excedir el màxim del pressupost presentat en l’oferta.

Si la licitació queda deserta, la Federació Balear d’Escacs podrà assignar sense concurs l’organització dels campionats o assumir l’organització de forma directa.

Enllaç a la documentació a entregar

Data publicació: 27-02-2021

PDFdescarrega en PDF

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org