Circular 9-2021

Llicències monitors

El preu de la llicència de monitor o animador per a l’any 2021 aprovades per l’Assemblea General és de 20 €. Per a poder tramitar la llicència, l’interessat haurà de constar en el registre de monitors i animadors de la Federació Balear d’Escacs.

Malgrat es pugui tramitar durant tot l’any, el termini d’alta o renovació de la llicència federativa per a poder optar a participar com a monitor en les designacions del CTMFBE finalitza el dia 30 d’abril de 2021. S’exceptuen els monitors que obtinguin el títol de monitor o animador balear durant 2021, els quals podran abonar la llicència durant tot l’any.

En cas de tenir titulació superior (FEDA) a més dels 20 € s´haurà d´abonar la corresponent llicència FEDA de 38 €. El total a pagar serà 58 €.

El pagament de la llicència es pot formalitzar, a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123, indicant concepte, nom i llinatges.

Perquè la renovació de la llicència sigui efectiva s´haurà d´enviar al correu de la federació (fbe@fbescacs.org) el certificat negatiu de delictes sexuals en vigor.

Palma, 15 de febrer de 2021.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org