Licitació 2-2021

Campionats Escolars de Mallorca

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació de l’adjudicació de l’organització de la fase final i de les organitzacions de la fase per comarques dels Campionats Escolars de Mallorca Sub8, Sub10, Sub12, Sub14-16. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs (FBE). Les ofertes poden realitzar-se per una o més comarques i/o per la fase final. En total es designaran 5 adjudicacions, que poden ser al mateix o a diferents assembleistes o entitats adherides.

B. Descripció dels campionats:

La fase comarcal es realitzarà a quatre comarques, que seran:
- Palma-Ponent
- Llevant-Nord
- Pla-Migjorn
- Raiguer-Tramuntana

A cada comarcal es jugaran 4 tornejos que hauran de tenir les següents característiques:

- Els dies de joc indicats corresponen a divendres a la tarda o diumenges a la tarda.
- El torneig Sub8 s’ha de jugar els dies 5 i 7 de març a 5 rondes de 20 minuts més 15 segons per jugada. Cada tarda no es poden jugar més de 3 rondes.
- El torneig Sub10 s’ha de jugar els dies 12 i 14 de març a 5 rondes de 20 minuts més 15 segons per jugada. Cada tarda no es poden jugar més de 3 rondes.
- El torneig Sub12 s’ha de jugar els dies 14, 19 i 21 de març a 6 rondes de 30 minuts més 30 segons per jugada. Cada tarda no es poden jugar més de 2 rondes.
- El torneig Sub14-16 s’ha de jugar els dies 14, 19 i 21 de març a 6 rondes de 30 minuts més 30 segons per jugada. Cada tarda no es poden jugar més de 2 rondes.
- A cada torneig comarcals Sub8, Sub10 i Sub12 es classificaran 2 jugadors absoluts i una jugadora femenina per la fase final.
- A cada torneig comarcal Sub14-16 es classificaran per la fase final dues jugadores femenines, una de les quals ha de ser Sub14, i tres jugadors absoluts, un dels quals ha de ser Sub14.
- En el cas de que en alguna de les categories Sub8 o Sub10 no s’arribi a un mínim de 10 jugadors, s’agruparan les dues categories en un únic torneig Sub8-10 que s’ha de jugar els dies 7 i 12 de març.
- En el cas de que en alguna de les categories Sub12 o Sub14-16 no s’arribi a un mínim de 10 jugadors, s’agruparan les dues categories en un únic torneig Sub12-14-16 que s’ha de jugar els dies 14, 19 i 21 de març.
- A cada comarca la FBE s´encarregarà directament de la remuneració de l´àrbitre principal, la qual serà de 210 €, aplicant-se-li les retencions corresponents. Aquesta remuneració no l’ha d´assumir l´organitzador. L’elecció de l’àrbitre és un dret de l´organitzador.

A la fase final es jugaran 4 tornejos que hauran de tenir les següents característiques:

- El torneig Sub8 s’ha de jugar el dia 6 d’abril a 5 rondes de 20 minuts més 15 segons per jugada. Cada matí o cada tarda no es poden fer més de 3 rondes.
- El torneig Sub10 s’ha de jugar els dies 7 i 8 d´abril a 6 rondes de 30 minuts més 30 segons per jugada. Ha de ser vàlid per ELO FIDE si les característiques dels jugadors ho permeten. Cada matí o cada tarda no es poden jugar més de dues rondes.
- El torneig Sub12 s´ha de jugar els dies 6, 7 i 8 d´abril a 5 rondes de 60 minuts més 30 segons per jugada o 90 minuts més 30 segons per jugada. Ha de ser vàlid per ELO FIDE. Cada matí o cada tarda no es pot jugar més d´una ronda.
- El torneig Sub14-16 s’ha de jugar els dies 6, 7 i 8 d´abril a 5 rondes de 60 minuts més 30 segons per jugada o 90 min més 30 segons per jugada. Ha de ser vàlid per ELO FIDE. Cada matí o cada tarda no es pot jugar més d´una ronda.
- La federació s´encarregarà directament de la remuneració de l´àrbitre principal, la qual serà de 270 €, i també directament de la remuneració d´un àrbitre adjunt, la qual serà de 200 €, aplicant-se en els dos casos les retencions corresponents. Aquestes remuneracions no les ha d´assumir l´organitzador. L’elecció dels dos àrbitres és un dret de l´organitzador.
- L’organitzador de la fase final tindrà a la seva disposició 4 places entre tots els tornejos. L’única restricció és que el número final de jugadors a cada torneig ha de ser parell.

C. Puntuació:

Es determinarà un rànquing de puntuacions per a cada comarcal i per a la fase final. Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. Les ofertes que obtinguin una major puntuació seran les guanyadores de cada licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 5 punts)

- Proposta tècnica (màxim 16 punts)

- Millores (màxim 4 punts)

Es detallen els criteris de puntuació en el pdf adjunt a aquesta publicació a la part dreta d’aquesta pàgina.

D. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Sebastià Massanet Massanet (President Electe de la Federació Balear d’Escacs), Juan Martín Mascaró i Sergio Altarriba Gracia.

El termini de presentació de propostes serà de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt aquesta publicació a la part dreta d’aquesta pàgina. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habilita el següent mitjà:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat l’oferta guanyadora per a cada comarcal i per a la fase final i publicarà les puntuacions a la web abans de 3 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

E. Sancions

En el cas que l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes, la Federació Balear d’Escacs podrà retirar, parcial o totalment, l’ajuda econòmica assignada. Si s’estima oportú, també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

F. Disposicions finals

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmic amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30 % de la puntuació màxima. I en el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors, la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

L´organitzador ha de tenir en compte totes les mesures sanitàries necessàries aplicables per la Covid-19. La FBE estarà a la disposició de l´organització per donar suport en aquest tema i en qualsevol inconvenient que pugui originar-se per aquest tema. En particular, en el cas que algun torneig no es pogués realitzar per un enduriment de les mesures sanitàries, la FBE es compromet a reintegrar als organitzadors les despeses en les que hagi incorregut per a l’organització del torneig i que estiguin degudament justificades des del punt de vista organitzatiu i amb suport de factura. La quantitat reintegrada no podrà excedir el màxim del pressupost presentat en l’oferta.

G. Disposició addicional

Si alguna de les licitacions queda deserta, la Federació Balear d’Escacs podrà assignar sense concurs l’organització del comarcal o de la fase final en qüestió o assumir l’organització de forma directa.

Data publicació: 15-02-2021

PDFdescarrega en PDF

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org