Circular 10-2020

Criteris Federació Balear d’Escacs per enviar els seus representants als Campionats d’Espanya

CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses d´inscripció del campió de Balears. L’ajuda de la Federació Balear d’Escacs estarà subjecte a que els jugadors participants en el Campionat d’Espanya tinguin una mitja d’ELO FIDE no inferior a 200 punts respecte als quatre primers jugadors de la llista de força que hagin participat en el Campionat de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió, els drets passaran al subcampió, i així successivament fins el tercer classificat. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses d´inscripció. L’ajuda de la Federació Balear d’Escacs estarà subjecte a que els jugadors participants en el Campionat d’Espanya tinguin una mitja d’ELO FIDE no inferior a 200 punts respecte als quatre primers jugadors de la llista de força que hagin participat en el Campionat de Balears.

4. En el cas de que un equip ja tingui plaça als Campionats d’Espanya, aquesta passarà al següent classificat que li pertoqui.

5. Els equips podran sol·licitar les corresponents ajudes a l´efecte de la FEDA i del Govern Balear: ajuts a clubs esportius per desplaçaments a la península i ajuts a clubs esportius que participen en catyegoria nacional.

6. La despesa subvencionable d´inscripció es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables del campió de Balears. Excepte 50 € de les despeses de viatge fins a la localitat del campionat.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió, els drets passaran al subcampió. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´inscripció, allotjament i manutenció.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió i subcampió, els drets passaran al tercer classificat. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´allotjament i manutenció.

5. Els jugadors podran sol·licitar el corresponent ajut de desplaçaments a la península del Govern Balear.

6. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA FEMENÍ

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables de la campiona de Balears. Excepte 50 € de les despeses de viatge fins a la localitat del campionat.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat de la campiona, els drets passaran al subcampiona. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´inscripció, allotjament i manutenció.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat de la campiona i subcampiona, els drets passaran a la tercera classificada. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´allotjament i manutenció.

5. Les jugadores podran sol·licitar el corresponent ajut de desplaçaments a la península del Govern Balear.

6. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE VETERANS

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables del campió de Balears +50 i +65.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió +50 o +65, els drets passaran al subcampió +50 o +65 respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´inscripció.

4. Les despeses subvencionables (circular 12-2018) es tendran que sol·licitar una vegada finalitzat el campionat, així com determini la federació.

5. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA D’ESCACS RÀPID i BLITZ

1. No està prevista la celebració dels Campionats de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs atorgarà una ajuda de 100 € d’un sol representant per ambdòs campionats de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

3. Cada delegació establirà els criteris de selecció que estimi oportuns.

4. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-08

1. No es celebrarà Campionat de Balears. Cada delegació haurà de realitzar un campionat classificatori per poder enviar representants al Campionat d’Espanya.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de les despeses subvencionables d’inscripció i de viatge fins un màxim de 75 € del campió de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera sub-08 i de la primera classificada femenina de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera sub-08 (sempre i quan quedi classificada entre les cinc primeres de la competició classificatòria).

3. Els jugadors i jugadores hauran d’anar obligatòriament acompanyats almenys per un familiar o tutor responsable, i les despeses aniran al seu càrrec.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

6. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-10

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables del campió de Balears i de la primera classificada femenina de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió o primera classificada femenina, els drets passaran al segon classificat o segona classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´inscripció, allotjament i manutenció.

4.En cas de renúncia o incompatibilitat del campió i subcampió o primera i segona classificada femenina, els drets passaran al tercer classificat o tercera classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´allotjament i manutenció.

5. Els jugadors i jugadores hauran d’anar obligatòriament acompanyats almenys per un familiar o tutor responsable, i les despeses aniran al seu càrrec.

6. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

7. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-12

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables del campió de Balears i de la primera classificada femenina de Balears.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió o primera classificada femenina, els drets passaran al segon classificat o segona classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´inscripció, allotjament i manutenció.

4.En cas de renúncia o incompatibilitat del campió i subcampió o primera i segona classificada femenina, els drets passaran al tercer classificat o tercera classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´allotjament i manutenció.

5. Els jugadors i jugadores hauran d’anar obligatòriament acompanyats almenys per un familiar o tutor responsable, i les despeses aniran al seu càrrec.

6. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

7. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-14

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears sub-14.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables del campió de Balears i de la primera classificada femenina de Balears. Excepte 50 € de les despeses de viatge fins a la localitat del campionat.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió o primera classificada femenina, els drets passaran al segon classificat o segona classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´inscripció, allotjament i manutenció.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió i subcampió o primera i segona classificada femenina, els drets passaran al tercer classificat o tercera classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´allotjament i manutenció.

5. La Federació Balear d’Escacs assignarà un entrenador.

6. Els jugadors podran sol·licitar el corresponent ajut de desplaçaments a la península del Govern Balear.

7. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

CAMPIONAT D’ESPANYA SUB-16 i SUB-18

1. Es celebrarà el corresponent Campionat de Balears.

2. La Federació Balear d’Escacs es farà càrrec de totes les despeses subvencionables del campió de Balears i de la primera classificada femenina de Balears. Excepte 50 € de les despeses de viatge fins a la localitat del campionat.

3. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió o primera classificada femenina, els drets passaran al segon classificat o segona classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´inscripció, allotjament i manutenció.

4. En cas de renúncia o incompatibilitat del campió i subcampió o primera i segona classificada femenina, els drets passaran al tercer classificat o tercera classificada respectivament. En aquest cas sols es subvencionaran les despeses d´allotjament i manutenció.

5. Els jugadors podran sol·licitar el corresponent ajut de desplaçaments a la península del Govern Balear.

6. Les despeses subvencionables es tendran que sol·licitar així com determina la circular 9-2020.

Si alguna de les places no es cobreix amb els criteris establerts, la Federació Balear d’Escacs es reserva el dret de cobrir-la amb un jugador o jugadora d’una de les llistes de jugadors de seguiment de la Federació Balear d’Escacs. Tots els casos extraordinaris seran avaluats per la Junta Directiva de la Federació.

Palma, 6 de gener de 2020.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org