Circular 9-2017

Ajuts transllats entre illes clubs i esportistes

Els jugadors i clubs classificats per als Campionats de Balears hauran de sol·licitar personalment a la Direcció General d´Esports i Joventut l´ajut en espècie per al transllat entre illes de la competició en què participin. Les sol·licituds s´han de presentar, com a mínim, vint dies naturals abans que s´iniciï la competició.

Abans dels 20 dies naturals s´ha confirmar a la Federació per correu electrònic fbe@fbescacs.org la participació.

Una vegada finalitzat el campionat s´haurà de presentar en el termini de tres dies la justificació de participació, que expedirà la FBE i l´àrbitre del torneig. També s´informa que si es sol·licita el bitllet i algú després no participa s´haurà de presentar motiu justificat per no tenir que fer-se càrrec del cost del bitllet.

Finalment es pot consultar la informació completa de la convocatòria a la següent adreça web

Palma, 10 de gener de 2018.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org