Comunicat 1-2017

Resolució comite de apel·lació reclamació Eshan Ali.

REUNIT, el Comitè d’Apel•lació de la Federació Balear d’Escacs, en la seu de la Federació, per conèixer els temes de la seva competència, es constitueix amb la següent composició:
President: Juan Antonio Torrens Gordiola
Secretari: Jaume Terradas Calafell
Vocal: Jordi Baldó i Company

Contra aquesta resolució pot interposar-se, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució, recurs davant el Tribunal Balear de l’esport.
Palma, 2 de gener de 2017.
Comitè de Apel•lació de la FBE

PDFdescarrega en PDF

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org